PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 22/06/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 4968/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 22/06/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 22/06/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 22/06/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.710
21.370
-340
 
2  Xăng Ron 95-III
21.510
21.170
-340
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 19.940
19.610
-330
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.740
17.510
-230
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.690
17.460
-230
 
6
 Dầu KO 16.440
16.050
-390
 
7
 Dầu FO 3%S 14.580
14.580
  0
8  Dầu FO 3,5%S 14.430
14.430
  0
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
PVOIL News

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới