PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1077/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 21/02/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 21/02/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.580
20.180
– 400
 
2  Xăng Ron 95-III
20.380
19.980
– 400
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 18.670
18.340
– 330
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 16.000
15.760
– 240
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 15.950
15.710
– 240
 
6
 Dầu KO 14.560
14.560
0
 
7
 Dầu FO 3%S 12.910
12.670
  – 240
8  Dầu FO 3,5%S 12.760
12.520
  – 240
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
PVOIL News

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới