PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 07/04/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 2702/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/04/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 07/04/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/04/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.180
20.700
520
 
2  Xăng Ron 95-III
19.980
20.500
520
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 18.340
18.930
590
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 15.760
16.400
640
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 15.710
16.350
640
 
6
 Dầu KO 14.560
15.080
520
 
7
 Dầu FO 3%S 12.670
13.100
  430
8  Dầu FO 3,5%S 12.520
12.950
  430
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
PVOIL News

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới