Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM vào ngày 07/03/2018 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM vào ngày 07/03/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SGDHN ngày 28/02/2018 về việc chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty Dầu Việt Nam được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần trúng đấu giá tổ chức ngày 25/01/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đã được thanh toán.

Thông báo số 154/TB-SGDHN ngày 28/02/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên chính thức đưa số cổ phần nêu trên vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
  • Mã chứng khoán: OIL
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 200.445.036 cổ phần

(Hai trăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm ba mươi sáu cổ phần)

  • Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.004.450.360.000 đồng

(Hai nghìn không trăm linh bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trước đó, ngày 25/1/2018 PVOIL đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Có 206.845.900 cổ phần được đấu giá với giá khởi điểm 13.400 đồng/cổ phần. Có 3.195 nhà đầu tư tham gia đặt mua với khối lượng cổ phần đặt mua hơn 483,18 triệu đơn vị. Phiên đấu giá kết thúc, toàn bộ số cổ phần được bán hết với giá đấu thành công trung bình là 20.196 đồng/cổ phần.
PVOIL News

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới