Ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm lại làm Phó Giám đốc Công ty

Được sự chấp thuận của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), ngày 08/09/2020 Hội đồng quản trị PVOIL Nam Định đã có Quyết định số 836/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ phó Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2) đối với ông Cao Anh Tuấn.

Ông Cao Anh Tuấn sinh ngày 13/11/1973, quê quán Kim Sơn – Ninh Bình, trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh; ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty lần đầu vào năm 2015, hiện là phó bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định.

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới