Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Mậu Dũng
Ngày sinh: 02/01/1968
Quê quán: Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Điện thoại: 0903833992
Số cổ phần đại diện: 2.333.333 cổ phần (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Tôn Quốc Bình
Ngày sinh: 10/05/1971
Quê quán: Thụy Phương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Thành viên điều hành HĐQT – Giám đốc
Điện thoại: 0915225789
Số cổ phần đại diện: 1.450.000 cổ phần (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 24/01/1980
Quê quán: Quỳnh Phụ – Thái Bình
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT
Điện thoại:
– Số cổ phần đại diện: 500.000 cổ phần (Công ty cổ phần thương mại vận tải Trung Dũng)

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới