Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phúc
Ngày sinh: 21/03/1961
Quê quán: TP Hà Nội
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
Điện thoại: 0350 3863650
Số cổ phần sở hữu: 0 Số cổ phần đại diện: 1.450.000 cổ phần (Tổng công ty dầu Việt Nam) Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản lý giáo dục Ông từng là Giám đốc phân hiệu Huế rồi Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị (Trực thuộc Bộ Xây dựng). Hiện nay ông là Trưởng Ban QLDA – Tổng Công ty Dầu Việt Nam
Họ và tên: Hoàng Nguyên Thanh
Ngày sinh: 08/03/1980
Quê quán: Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc
Điện thoại: 0350 3863650
– Số cổ phần sở hữu: 10.258 cổ phần – Số cổ phần đại diện: 666.667 cổ phần (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 24/01/1980
Quê quán: Quỳnh Phụ – Thái Bình
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT
Điện thoại:
– Số cổ phần sở hữu: 0 – Số cổ phần đại diện: 500.000 cổ phần (Công ty cổ phần thương mại vận tải Trung Dũng)

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới