Đoàn thể

Họ và tên: Trần Xuân Hạnh
Ngày sinh: 31/10/1977
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty
Điện thoại: 0983103177
Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/5/1987
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
Điện thoại: 0983628744
Bí thư Đoàn thanh niên Công ty
Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
Ngày sinh: 16/06/1958
Quê quán: Đông Hưng – Thái Bình
Chức vụ: Chi hội trưởng hội Cựu CB-Giám đốc CNHN
Điện thoại: 0912 138 194
Giới thiệu

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới