PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và giữ chức chủ tịch HĐQT

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT như sau:

– Hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Chức danh bầu: Thành viên HĐQT Công ty

– Họ tên người được bầu: Nguyễn Mậu Dũng

– Đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Quý cổ đông quan tâm mời download tài liệu tại đây: download

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới