Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
  • Thời gian thực hiện: 23/04/2024
  • Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, số 36 đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quý cổ đông mời download tài liệu tại đây: download

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-dai_hoi_co_dong.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới