Công bố thông tin thay đổi người nội bộ

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới