Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020
  • Thời gian thực hiện: 24/04/2020
  • Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quý cổ đông quan tâm mời download tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 20.120
Xăng E5 RON 92-II 19.260
Dầu DO 0,05S-II 15.060
Giá từ 15h00 ngày 30/01/2020

 

 

 

Giá dầu thế giới