Công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản

PVOIL Nam Định công bố thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2020
  • Thời gian thực hiện: 10/12/2020
  • Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, 115c ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.
  • Nội dung: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quý cổ đông download tài liệu tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới