PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Quý cổ đông mời download tài liệu tại đây: download

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-bao_cao_tai_chinh.php on line 94

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới