Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019

PVOIL Nam Định giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019

Quý cổ động download tài liệu tại đây: download

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 30.570
Xăng E5 RON 92-II 29.520
Dầu DO 0,05S-II 27.180
Giá từ 15h00 ngày 01/05/2022

Giá dầu thế giới