Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 đã kiểm toán

Vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã hoàn thiện báo cáo tài chính quý II năm 2016. Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt (Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 702 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt trên 2.1 tỷ đồng.

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-bao_cao_tai_chinh.php on line 94

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới