Ban kiểm soát

Họ và tên: Trần Thị Minh Phượng
Ngày sinh: 10/11/1964
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Điện thoại: 0915032243
– Số cổ phần sở hữu: 653 cổ phần – Số cổ phần đại diện: 0
Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến
Ngày sinh: 09/08/1987
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Thành viên – Ban kiểm soát
Điện thoại: 0983998551
Đơn vị đang công tác: Chuyên viên – Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương – Số cổ phần sở hữu: 0 – Số cổ phần đại diện: 0

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới